تولیدات شرکت :

دیزل ژنراتور :
در این شرکت عملیات کوبل نمودن - ساخت باک – شاسی و طراحی و ساخت تابلو امرجنسی صورت می پذیرد و تجهیزات جانبی روی دیزل ژنراتور سوار می گردد. سپس حمل – نصب و گارانتی می گردد .
بوستر پمپ آتش نشانی :
با توجه به تخصص این شرکت در زمینه ایمنی ، طراحی و ساخت ویژه ای برای بوستر پمپهای آتش نشانی انجام می پذیرد که منحصر بفرد بوده و از دیگر موارد مشابه آن را متمایز می سازد بدین سبب مورد تائید بی چون و چرای متخصصین این رشته و کارشناسان سازمان آتش نشانی بوده و گارانتی نیز می گردد .
بوستر پمپ آبرسانی :
این بوستر پمپ ها به جهت اهمیت بهداشت از نوع استیل می انتخاب شده که شامل بدنه - شفت - کلکتورها - فلنچها و شیر آلات استیل می باشد و به جهت داشتن اینورتور باعث کاهش مصرف برق میگردد و از سوی دیگر طراحی تابلو برق و طراحی بخش مکانیک از ویژگیهای خاص این بوستر پمپها بوده که آنها را از دیگر موارد مشابه متمایز می سازد .
دستگاهای سانتریفیوژ :
این دستگاه ها به دو دسته تقسیم می شوند
الف-دمنده (فشار مثبت)
ب-مکنده
طراحی و ساخت دستگاه های فوق اصولا از محاسبات پیچیده ای برخوردار است که میبایست در طراحی آنها دقت ویژه ای به عمل آورد . اما وقتی به عنوان فشار مثبت در باکس پلکان طراحی می گردند بسیار حساس و پر اهمیت می گردند چون عدم دقت در طراحی می تواند به مرگ جمعی از مردم منتهی گردد . لذا این شرکت با تبحر در موضوع فوق کالای منحصر به فردی را تامین می نماید که بدین جهت در جامعه شاخص گردیده است .
تابلو های برق ساختمانی و صنعتی :
متاسفانه در این زمینه مدعی فراوان است اما وقتی از تجربه صرف خارج می گردیم و به دانش گسترده و عظیم در مبحث الکتروتکنیک ورود می نماییم خواهیم دید که بسیاری از موارد علمی وقتی در طراحی ها مغفول مانده که آثار زیانباری برای مصرف کننده در پی خواهد داشت از اینرو این شرکت با توانمندی علمی و تجربی ویژه ای که در این زمینه دارد میتواند طراحی و ساخت متفاوتی را ارائه نماید که علاوه برصرفه اقتصادی گزینه مناسبی را ارائه نماید .
موبیل فوم :
این دستگاه با ترکیب کف پروتئینه و آب ایجاد حباب نموده و موجب می گردد تا اکسیژن نتواند به حریق نزدیک گردد و نیز باعث خنک شدن کانون حریق می گردد ضمنا کاربرد این دستگاه عموما برای مایعات قابل اشتعال می باشد.