تجهیزات ایمنی :

1. دیزل ژنراتور
2. فن های های مکنده و دمنده
3. جت فن و فن های F300
4. صاعقه گیر
5. لوازم ارت: بنتونیت - کابل و صفحه مسی
6. چراغهای LED – SMD - و... جهت روشنایی معابر جروج
7. دربهای مقاوم حریق (چوبی - فلزی و مگنتی وشیشه ای )
8. پرده های مقاوم حریق
9. شیشه مقاوم حریق
10. پوششهای مقاوم حریق (رنگ - مواد معدنی- بتون)
11. لوازم جان پناه (نرده استیل - شیشه سکوریت و...)
12. انواع تابلو ها (شمارش طبقات ، خروج اضطراری ، راهنمای دستور العمل با قاب A4و... )
13. تجهیزات (الزامات آتش نشانی) برای استخر ها (طناب جدا کننده و جلیقه نجات )
14. بوستر پمپ آبرسانی