خدمات شرکت :

• مشاور ، طراح و مجری سیستمهای اعلان هوشمند و اطفای حریق اتوماتیک
• مشاور ایمنی معماری قبل از صدور جواز ساختمان و صدور دستور العمل ایمنی
• مشاوره ایمنی به پروژه های صنعتی(صنایع نفت-گاز-پتروشیمی و دیگر کارخانجات)در سراسر کشور
• صدور دستورالعمل ایمنی برای بزرگترین و پیچیده ترین ساختمانها و صنایع کشور
• قبول نظارت بر اجرای سیستمهای اعلان و اطفای حریق
• اخذ تاییدیه آتش نشانی(ایمنی) از سازمان آتش نشانی سراسر کشور
• طراحی نقشه های اعلان و اطفاء حریق
• سرویس ونگهداری تجهیزات آتش نشانی در ساختمانهای بلندمرتبه و صنایع
• اجرای سیستم اعلان حریق شامل لوله گذاری-سیم کشی و نصب و راه اندازی آنها
• اجرای سیستمهای اطفائ حریق دستی و اتوماتیک (جعبه های آتش نشانی و اسپرینکلرها و...)
• طراحی نقشه های اگزاست فن - جت فن و محاسبات آنها و اخذ تاییدیه آتش نشانی
• طراحی نقشه های پد هلیکوپتر- محاسبات آنها و نصب و راه اندازی آنها
• طراحی - محاسبات و اجرای پرده حریق
• طراحی - محاسبات - نصب و راه اندازی ژنراتور متناسب با ضوابط آتش نشانی
• طراحی - محاسبه و ساخت سیستم فشار مثبت باکس پلکان و نصب و راه اندازی آنها
• طراحی - محاسبه و ساخت بوستر پمپهای آتش نشانی و نصب و راه اندازی آنها
• طراحی - محاسبه و ساخت بوستر پمپ آبرسانی با تابلو برق دارای اینورتور و نصب و راه اندازی آنها
• طراحی - محاسبه و اجرای صاعقه گیر
• طراحی و محاسبه سیستم ارتینگ و اجرای آن
• طراحی و ساخت تابلوهای برق با تجهیزات مربوطه برای واحدهای صنعتی- ساختمانی و..
• طراحی - محاسبه و اجرای سیستم کف
• طراحی - محاسبه واجرای سیستم ضد انفجار
• ساخت تانکر جهت ذخیره آب در محل پروژه ویا تحویل به صورت آماده
• تولید ماشین های آتش نشانی و تجهیزات آنها
• تعمیر ماشین های آتش نشانی در محل (توسط تعمیرکار سیار)
• تعمیر پمپهای خودرو های آتش نشانی